Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zpracované v souladu s ustanoveními § 1810 a následujících a § 2085 a následujících zákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Tyto veřejné obchodní podmínky platí pro prodej zboží přes internetový obchod a jsou závazné jak pro prodávajícího, tak kupujícího:

1. Prodávající: Ing. Radim Gabzdyl, sídlem – Osvobození 829, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ: 18089461, korespondenční adresa – 1. máje 1256, 735 14 Orlová – Lutyně nabízí použité zboží nebo výjimečně nové zboží, jako hračky, panenky, knihy, apod. prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.myemily.cz

2. Ceny jednotlivých nabízených položek jsou uvedeny v internetové nabídce a jsou uváděny v českých korunách. Všechny uváděné ceny jsou konečné. Při nákupu většího množství je možné domluvit na základě uskutečněné objednávky individuální slevu.

3. Za zboží je možno standardně platit předem bankovním převodem, po vzájemné dohodě hotově. Platební brány v současné době nejsou podporovány. Objednané zboží je rezervováno po dobu 14 dnů, v případě, že v této lhůtě nebude zboží uhrazeno na účet prodávajícího, může být zboží opět nabídnuto volně k prodeji.

4. Kupující si může objednat zboží na adrese www.myemily.cz a svoji objednávku si může před uzavřením smlouvy (definitivní objednávkou) zkontrolovat a případně ji upravit. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky uvedené v závazné objednávce.

5. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. Telefonické nebo mailové objednávky je třeba potvrdit elektronicky.

6. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu jeho objednávku obvyklým způsobem, tj. zasláním e-mailu.

7. Výsledná cena a platba za dodání zboží a termíny a způsob dodání zboží jsou součástí elektronické objednávky. Platby za dodání zboží jsou následující:

– Při platbě předem na účet prodávajícího poštovné zdarma při objednávce nad 2000 Kč.

– Při platbě předem na účet prodávajícího je poštovné stanoveno takto:

Balík S – 119 Kč

Balík M – 149 Kč 

Balík L – 199 Kč

Balík XL – 349 Kč

– U drobného zboží (oblečky a doplňky) je cena stanovena podle váhy na 54 Kč nebo 74 Kč nebo 138 Kč nebo 152 Kč.

Poštovné a balné je nastaveno dle aktuálních cen České pošty.

Poplatky jsou stanoveny pro Českou republiku, při zaslaní zboží do zahraničí budou poplatky stanoveny dohodou kupujícího a prodávajícího.

8. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem potvrzení doručené objednávky zboží prodávajícím, tj. zasláním e-mailu.

9. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že jsou nabízeny věci použité, které mohou být opotřebeny způsobem odpovídajícím jejich obvyklému užívání, nebo mohou mít vady, které však nebrání jejich užívání k určenému účelu. Veškeré zboží je nabízeno za smluvní cenu, zboží je zpravidla použité a je to u prodávaného kusu výslovně uvedeno. U použitého zboží nelze uplatňovat právo z vadného plnění.

10. V případě, že je nabízeno zboží, které vykazuje vady nad rámec běžného používání a prodávající ví o těchto vadách, nebo jako odborník v dané oblasti, při vynaložení obvyklých znalostí a pečlivosti vědět měl, je povinen na tyto vady zákazníka předem upozornit.

11. Zboží objednané zákazníkem je zasíláno nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v závazné objednávce a to po úhradě objednaného zboží kupujícím.

12. Zboží je zasíláno pouze na adresy v České republice. Na adresy v zahraničí pouze po dohodě. Poštovné do zahraničí bude stanoveno dle sazeb dohodnutého dopravce.

13. Povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu je splněna okamžikem předáním k doručení České poště při odeslání zboží na adresu uvedenou zákazníkem.

14. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

15. Prodávající je povinen zabalit objednané zboží způsobem potřebným pro uchování zboží v nepoškozeném stavu po celou dobu přepravy ke kupujícímu.

16. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci nebo předáním zboží České poště k přepravě. Případnou škodu vzniklou při přepravě, uplatňuje kupující u České pošty.

17. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající způsobil škodu porušením své povinnosti.

18. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zásilky objednaného zboží. Toto odstoupení musí být v dané lhůtě prokazatelně doručeno prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen, ve stejné lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu kupující, který od smlouvy odstoupil. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky od kupujícího dříve, než mu kupující předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující, který odstoupil od smlouvy, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn si jednostranně započíst proti závazku vrátit kupní cenu kupujícímu.

19. V případě reklamace, podnětu nebo stížnosti může kupující kontaktovat prodávajícího na el. adrese myemily@seznam.cz nebo telefonu +420 734 678 023.

20. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

21. Kupující odesláním závazné objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými obchodními podmínkami prodávajícího.